Pošaljite narudžbu

Kontakt

RI KRAN d.o.o.
Registrirano kod Trgovackog suda u Rijeci
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Neven Cuzela, dipl. oec.
Direktor
Adresa: Korzo 8/1, Rijeka, Hrvatska
MBS: 040265224
OIB: 05868725991
Tel: +385 51 315 255, +385 51 512 800
Mob: +385 91 311 1982
Email: rikran@net.hr
* Ime / Prezime
* Naziv tvrtke
* Tel/fax
* E-mail
* Vrsta tereta
* Dimenzije tereta: (Duž X Šir X Vis X Tež)
* Radijus: (Metri)
* Pristup terenu: (Tvrda, meka podloga, gradilište...)
* Mjesto rada: (Ili udaljenost od Rijeke)
* Opis rada