Pošaljite narudžbu

Naziv projekta: MODERNIZACIJA POSLOVANJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PUTEM INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA

 

Kratak opis projekta, ciljevi i očekivani rezultati:

Projekt „MODERNIZACIJA POSLOVANJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PUTEM IK TEHNOLOGIJA “ odnosi se na početno ulaganje u nabavu i nadogradnju informacijske i komunikacijske tehnologije radi postizanja dugoročne konkurentnosti tvrtke. Ciljevi projekta su: modernizacija IKT opreme, optimizacija poslovnih procesa tvrtke, jačanje ljudskih potencijala, rast prihoda i upravljanje profitabilnošću. Očekivani rezultati projekta su: 3 nova djelatnika, rast prihoda do 30%, rast broja klijenata te optimizacija procesa.

 

Ukupna vrijednost Projekta: 463.592,83 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 370.874,20 HRK

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava: 235.343,85 HRK

Razdoblje provedbe Projekta: 17. veljače 2020. do 17. kolovoza 2020.

Kontakt osoba za više informacija: Ivana Hudinčec, mob: 091 311 1982

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost RI KRAN d.o.o.

Više informacija: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj